6 April 2022

Llais issue 1 2022

Croeso i rifyn mis Ebrill 2022 o Llais. Welcome to the April 2022 edition of Llais.

Croeso i rifyn mis Ebrill 2022 o Llais. Yn y rhifyn hwn, mae Neal Kinnersley yn dweud wrthym am gyfarfodydd cyffredinol blynyddol diweddar canghennau. Mae Stephanie Landeryou yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am balot ymgynghorol diweddar PCS. Mae Adam Wadding yn rhoi ei farn am Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd, ac mae Neal yn talu teyrnged i un o weision ffyddlon PCS; Jill Brinkworth sydd newydd ymddeol.

Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn cael rhifyn diweddaraf Llais drwy ddiweddaru eich manylion cysylltu – drwy PCS Digital.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau am erthyglau i’r dyfodol, cofiwch gysylltu â mi’n uniongyrchol.

Gareth Baglow – Golygydd Llais (gareth.baglow@gov.wales)


Welcome to the April 2022 edition of Llais. In this issue, Neal Kinnersley tells us about the recently-held branch annual general meetings, Stephanie Landeryou updates us on the recently-held PCS consultative ballot, Adam Wadding lets us know his thoughts on the police, crime, sentencing and courts bill, and Neal pays tribute to the long-standing PCS servant; recently-retired Jill Brinkworth.

Make sure that you always get the latest edition of Llais by updating your contact details through PCS Digital.

If you have any ideas for future articles, please contact me directly.

Gareth Baglow – Llais editor (gareth.baglow@gov.wales)


Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol Canghennau 2022
Mae Neal Kinnersley yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am Gyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol diweddar canghennau.


2022 Branch Annual General Meetings
Neal Kinnersley gives us an update on the recently-held branch AGMs.


Pleidlais ymgynghorol
Mae Stephanie Landeryou yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y bleidlais ymgynghorol ddiweddar.


Consultative ballot
Stephanie Landeryou updates us on the recent consultative ballot.


Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd
Mae Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd ar gamau olaf y broses o ddod yn gyfraith. Mae Adam Wadding yn rhoi ei safbwyntiau ar yr hyn sydd ynddo.


Police, crime, sentencing and courts bill
The police, crime, sentencing and courts bill is in the last stages of becoming law. Adam Wadding gives us his views on what it contains.


Jill Brinkworth – Teyrnged
Mae Neal yn talu teyrnged i’r amryddawn Jill Brinkworth, a ymddeolodd yn gynharach eleni.  


Jill Brinkworth – A tribute
Neal pays tribute to the formidable Jill Brinkworth, who retired earlier this year.