2 August 2021

Rhifyn Llais 2 2021

Croeso i rifyn Gorffennaf 2021 o Llais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn y rhifyn diweddaraf o Llais drwy ddiweddaru eich manylion cyswllt ar PCS Digital. Gareth Baglow – Golygydd Llais

Cynllun Ceir Gwyrdd
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei Gynllun Ceir Gwyrdd. Ed James sy’n sôn mwy amdano. 


Cynhadledd Flynyddol y PCS
Neal Kinnersley oedd un o gynrychiolwyr ein cangen yng Nghynhadledd Genedlaethol y PCS yn ddiweddar – a dyma sut aeth pethau.


Judith Leetch yn rhoi’r gorau iddi
Mae Judith Leetch wedi bod yn aelod hirsefydlog o’r PCS. Neal Kinnersley sy’n talu teyrnged.


Anghydfod y DVLA
Mae ein cymheiriaid yn y DVLA yn cael amser anodd, ac yn sefyll yn erbyn eu cyflogwyr. Neal Kinnersley sy’n rhoi diweddariad i ni.
 


Read this page in English