Llais Issue 2 2018

Croeso i fersiwn ddiweddaraf Llais ar gyfer 2018. Yn y rhifyn hwn croesawn Katie Antippas i’w rôl newydd fel llywydd Grŵp Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru PCS, ac mae hefyd yn rhoi trosolwg o Fis Ymwybyddiaeth Straen a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae Jayne Smith yn rhoi diweddariad i ni ar Ymgyrch Cyflog Genedlaethol PCS ac mae Dave Edwards yn croesawu Awdurdod Cyllid Cymru i gangen De Cymru.

Sicrhewch eich bod yn derbyn rhifyn diweddaraf Llais trwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch y rhifyn hwn cysylltwch â Llais@pcs.org.uk


Welcome to the latest edition of Llais for 2018. In this edition we welcome Katie Antippas to her new role as president for PCS Welsh Government and National Assembly of Wales Group, and she also gives us an overview of the recent Stress Awareness Month. Jayne Smith gives us an update on the PCS National Pay Campaign and Dave Edwards welcomes the Welsh Revenue Authority to the South Wales branch.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online.

If you have any comments or questions regarding this issue please contact us at Llais@pcs.org.uk


Croesawu ein Llywydd Olynol gan Katie Antippas
Croesawn Katie Antippas i’w rôl newydd fel llywydd Grŵp Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru PCS. Darllenwch mwy
 

Welcoming our Incoming President by Katie Antippas
We welcome Katie Antippas to her new role as president for PCS Welsh Government and National Assembly of Wales Group. Read more


Ymgyrch Cyflog Genedlaethol PCS gan Jayne Smith
Mae Jayne Smith yn rhoi diweddariad i ni ar ein hymgyrch cyflog genedlaethol a sut gallwch gymryd rhan. Darllenwch mwy
 

PCS National Pay Campaign by Jayne Smith
Jayne Smith provides us with an update on our national pay campaign and how you can get involved to help. Read more


Ymwybyddiaeth Straen gan Katie Antippas
A yw’r awr lesiant wedi gostwng eich lefelau straen? Mae Katie Antippas yn edrych ar straen yn y gweithle ar ôl Mis Ymwybyddiaeth Straen. Darllenwch mwy
 

Stress awareness by Katie Antippas
Has the well-being hour reduced your stress levels? Katie Antippas looks at stress in the workplace following Stress Awareness Month. Read more


Awdurdod Cyllid Cymru gan Dave Edwards
Ar ôl symud i Swyddfa Trefforest, mae Dave Edwards yn croesawu Awdurdod Cyllid Cymru i gangen De Cymru PCS. Darllenwch mwy
 

Welsh Revenue Authority by Dave Edwards
Following the move to the Treforest Office, Dave Edwards welcomes the Welsh Revenue Authority to the PCS South Wales Branch. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr