Latest News

News

Byw gydag iselder ôl-enedigol gan aelod o PCS

19 Feb 2017
 

Mae dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod absenoldeb mamolaeth yn gallu bod yn broses gymhleth.  Mae ceisio cael cydbwysedd rhwng gofal plant, teithio, arian, dyddiau gwaith, gwyliau a’r holl ‘bleserau bychain’ eraill yn gallu achosi llawer o straen.  Pan fyddwch yn ychwanegu iselder ôl-enedigol i’r sefyllfa gymhleth honno, mae dychwelyd i’r gwaith yn gyfnod tywyll ac anodd iawn.

Living with post-natal depression

19 Feb 2017
 

Returning to work following maternity leave can be a complicated process. Trying to balance childcare, travel, finances, working days, leave and all the other ‘little joys’ can be very stressful. When you add post-natal depression into that complicated mix, returning to work is a very dark and difficult time.

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr