Edrych ar ochr olau menopos

Mae Llywodraeth Cymru’n gweld ei hun fel sefydliad blaengar, sydd wedi ennill gwobrau am hyrwyddo hawliau i bobl anabl, polisïau cefnogol ac awydd i adlewyrchu poblogaeth Cymru gyfan, felly pam ydym ni mor amharod i elwa ar y buddiannau?

Pan fydd pethau’n mynd yn anodd a symptomau cyffredin fel chwiwiau poeth, anhawster cysgu, problemau â’r cof a chanolbwyntio’n effeithio ar ein gwaith, a hynny’n aml ar ôl blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon, rydym yn teimlo mai ni sydd ar fai; nid ydym yn trafod symptomau ac rydym yn gadael i’n huchelgais a dyrchafiad fynd heibio. Dim syndod felly fod Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru’n cael trafferth sicrhau cynrychiolaeth gyfartal yn y swyddi sy’n cyfrif.

Dywed y gyfraith o dan Ddeddf Anabledd 2010 os oes gennych chi nam meddyliol sy’n cael effaith negyddol ‘sylweddol’ a ‘thymor hir’ ar eich gallu i wneud gweithgarwch arferol o ddydd i ddydd: gyda ‘sylweddol’ yn golygu mwy na mân effaith neu effaith ddibwys a thymor hir yn golygu 12 mis neu fwy.

Mae llawer o fenywod yn profi symptomau menopos sydd mor ddifrifol fel bod angen meddyginiaeth arnynt am gyfnod hir. Yn awr, yn seiliedig ar y gyfraith, mae menyw wedi ennill ei hachos am wahaniaethu ar ôl i dribiwnlys ddyfarnu bod ei menopos yn anabledd. Dywedodd dyfarniad ar yr achos ei bod wedi dechrau dioddef problemau meddygol sylweddol a oedd yn gysylltiedig â’r menopos.

Felly, os ydych chi’n ateb y meini prawf, ac mi fydd llawer o ohonom yn gwneud hynny, gweithredwch yn awr. Helpwch y sefydliad i gyrraedd ei dargedau cydraddoldeb drwy gofrestru eich manylion personol yn gywir fel anabl. Mae’n teimlo’n rhyfedd ond os oes angen meddyginiaeth dymor hir arnoch i wneud eich gweithgareddau pob dydd mi ydych yn ateb y meini prawf a dylech gofnodi ‘anabl’ ar eich ffeil.

Pa fuddiannau allech chi eu cael? Gallai hyn gynnwys addasiadau rhesymol, gweithio hyblyg, eistedd mewn man oerach a mwy cyfforddus, symud o gwmpas mwy a sicrwydd y cewch gyfweliad. Rhowch eich uchelgais yn ôl ar y trywydd cywir, byddwch yn onest ynglŷn â’ch anabledd a gofynnwch i’r sefydliad am help.

Author: 
Katie Antippas

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr