Llais Issue 2 2019

Golygyddol
Croeso’n ôl i rifyn arall o Llais. Yn y rhifyn hwn, mae Kevin Davies yn ffarwelio ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth cyhoeddus, mae Robin Jones yn rhoi trosolwg i ni o'r ymgyrch ‘Gadewch i ni siarad am barch’ ac mae Ed James yn trafod pam mae pleidleisio’n bwysig. Hefyd, mae Neal Kinnersley yn tynnu sylw at y manteision o gael cyngor a chynrychiolaeth gan gynrychiolwyr PCS.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhifyn diweddaraf Llais drwy ddiweddaru eich manylion cysylltu, yn benodol eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn www.pcs.org.uk

 

Editorial
Welcome back to another edition of Llais. In this issue Kevin Davies bids farewell after 35 years of public service, Robin Jones gives us an overview of the new ‘Let’s Talk Respect’ campaign and Ed James discusses why voting matters. Neal Kinnersley also highlights the advice and representation benefits provided by PCS reps.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at www.pcs.org.uk


Cefnogaeth i Aelodau PCS
Mae Neal Kinnersley yn tynnu sylw at y manteision sydd ar gael i aelodau o gael cyngor a chynrychiolaeth gan eu cynrychiolwyr PCS. Darllenwch mwy

 

Support for PCS Members
Neal Kinnersley highlights the benefits members receive through advice and representation from their PCS reps. Read more


Pam mae pleidleisio’n bwysig
Yn dilyn yr etholiadau grŵp diweddar, mae Ed James yn trafod pam mae pleidleisio’n bwysig a pham mae’n bwysig peidio â chymryd hynny’n ganiataol. Darllenwch mwy

 

Why voting matters
Following the recent group elections, Ed James discusses why voting matters and why it’s important not to take it for granted. Read more


Gadewch i ni siarad am barch
Mae Robin Jones yn rhoi trosolwg i ni o’r ymgyrch sydd newydd gael ei lansio yn Llywodraeth Cymru, ‘Gadewch i ni siarad am barch’. Darllenwch mwy

 

Let’s talk respect
Robin Jones gives us an overview of the recent ‘Let’s talk respect’ campaign launch in Welsh Government. Read more


Diwedd cyfnod
Ar ôl gweithio yn y maes gwasanaeth cyhoeddus am 35 mlynedd ac fel swyddog undeb am 25 mlynedd, mae Kevin Davies yn symud ymlaen. Ond cyn gadael, mae’n rhannu rhai o’i uchafbwyntiau yn y gwasanaeth sifil â ni. Darllenwch mwy

 

End of an era
After 35 years in public service and 25 years as a union official, Kevin Davies is heading off to pastures new, but shares with us the highlights of his time in civil service before he sets off. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr