Llais Issue 3 2018

Yn y rhifyn hwn o Llais rydym yn trafod y bleidlais dros weithredu diwydiannol yn yr ymgyrch cyflogau genedlaethol, ac mae Judith Leetch yn rhoi sylw i’r gweithgareddau a’r digwyddiadau y gallwn edrych ymlaen atynt yn ystod wythnos undebau llafur eleni. Mae Jill Brinkworth, Rachel Shalye a Jaydene Davies yn rhannu eu hargraffiadau o Gynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr 2018 y PCS yn Brighton ac mae Tony Joss yn ailadrodd ei brofiadau o fod yn gynrychiolydd undeb.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhifyn diweddaraf o Llais trwy ddiweddaru eich manylion cyswllt, yn enwedig eich cyfeiriad e-bost, ar-lein yn pcs.org.uk/membership


In this edition of Llais we discuss the results of the vote for industrial action for the national pay campaign and Judith Leetch highlights what activities and events we can look forward to for this year’s trade union week. Jill Brinkworth, Rachel Shalye and Jaydene Davies give us a first-hand account of the 2018 PCS Annual Delegate Conference in Brighton and Tony Joss shares his experiences as a union rep.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at pcs.org.uk/membership


Pleidlais Ie, ond dim streic – Neal Kinnersley
Er gwaethaf y mwyafrif llethol o blaid streic, mae’r ffaith bod llai na 50% wedi pleidleisio’n golygu na fydd dim gweithredu diwydiannol. Mae Neal Kinnersley yn disgrifio pam mae angen i 50% bleidleisio. Darllenwch mwy

Yes vote, but no strike – Neal Kinnersley
Despite an overwhelming Yes vote in favour of strike action, a below 50% turnout means that no industrial action will take place. Neal Kinnersley provides an overview as to why the 50% turnout was required. Read more


Wythnos yr Undebau Llafur – Judith Leetch
Mae Judith Leetch yn rhoi trosolwg o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau arfaethedig a fydd yn rhan o’r wythnos undebau Llafur yn Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd. Darllenwch mwy

Trade Union Week – Judith Leetch
Judith Leetch provides an overview of all the upcoming events and activities ready for this year’s trade union week in Welsh Government in November. Read more


Cynhadledd flynyddol y cynrychiolwyr – Jill Brinkworth
Roedd trefnydd y grŵp Jill Brinkworth, ynghyd ag aelodau’r BEC Rachel Shayle a Jaydene Davies, yn bresennol yng nghynhadledd flynyddol y cynrychiolwyr, ac maent yn rhannu’r holl newyddion o Brighton â ni. Darllenwch mwy

Annual delegate conference – Jill Brinkworth
Group organiser Jill Brinkworth, along with BEC members Rachel Shayle and Jaydene Davies, attended this year's annual delegate conference, and give us a first-hand account of all news from Brighton. Read more


Atgofion o’r Undeb – Tony Joss
Ar ôl 52 o flynyddoedd yn y gwasanaeth sifil, mae Tony Joss yn rhannu ei brofiadau o weithio ag undebau llafur trwy gydol ei yrfa. Darllenwch mwy

Union memories – Tony Joss
Following 52 years in the civil service, Tony Joss shares his experiences of working with trade unions throughout his career. Read more

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr