Llais Issue 3 2019

Golygyddol/Editorial

Croeso’n ôl i rifyn arall o Llais.  Yn y rhifyn hwn, mae Kevin Davies yn ffarwelio ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth cyhoeddus, mae Robin Jones yn rhoi trosolwg i ni o'r ymgyrch ‘Gadewch i ni siarad am barch’ ac mae Ed James yn trafod pam mae pleidleisio’n bwysig. Hefyd, mae Neal Kinnersley yn tynnu sylw at y manteision o gael cyngor a chynrychiolaeth gan gynrychiolwyr PCS.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhifyn diweddaraf Llais drwy ddiweddaru eich manylion cysylltu, yn benodol eich cyfeiriad e-bost, ar-le.

Welcome back to another edition of Llais. In this issue Neal Kinnersley fills us in on his Glastonbury experience, Stephen Gray gives us an overview of PCS’s role in the climate emergency and David Edwards discusses health and safety training. Ian Thomas also highlights the benefits of the union learning courses.

Make sure you get the latest edition of Llais by updating your contact details, in particular your email address, online at here.


Yn Wyrdd yn Glasto
Neal Kinnersley yn sôn am ei brofiadau diweddar yn gweithio gyda’r Workers Beer Company yn Glastonbury 2019. Darllenwch mwy

Green at Glasto
Neal Kinnersley talks about his recent experiences working with the Workers’ Beer Company at Glastonbury 2019. Read more


Gweithredwch Nawr
Yn dilyn Cynhadledd Cynrychiolwyr Blynyddol y PCS, Stephen Gray sy’n trafod yr argyfwng hinsawdd. Darllenwch mwy

Act now
Following the PCS Annual Delegate Conference, Stephen Gray discusses the climate emergency. Read more


Iechyd a Diogelwch
David Edwards sy’n rhoi crynodeb i ni o'i hyfforddiant iechyd a diogelwch diweddar. Darllenwch mwy

Health and safety
David Edwards gives us an overview of his recent health and safety training. Read more


Dysgu’r Undeb
Ian Thomas yn sôn am fuddion cyrsiau dysgu undeb y PCS. Darllenwch mwy

Union learning
Ian Thomas tells us about the benefits of the PCS union learning courses. Read more


 

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr