Mis Gweithwyr Ifanc

Mae’n fis Tachwedd sy’n golygu bod Mis Gweithwyr Ifanc wedi cyrraedd.

Digwyddiad blynyddol i aelodau o'r undeb sy’n 27 oed neu iau yw Mis Gweithwyr Ifanc ac mae’n ffordd wych o chwarae rhan yn eich undeb. Nod Mis Gweithwyr Ifanc yw sicrhau hawliau gweithio teg i bawb ac ymladd yn erbyn anghyfiawnder ac anghydraddoldeb i weithwyr ifanc. Nawr, mwy nag erioed, mae gweithwyr ifanc yn wynebu caledi ledled y wlad ac mae’n hollbwysig ein bod yn dod at ein gilydd i leisio ein barn.  

Mae sawl peth cyffrous yn digwydd y mis hwn, gan gynnwys twrnamaint consolau gemau; bydd rhai swyddfeydd yn cynnal stondinau a bydd rhai’n cynnal sesiynau hyfforddi. Cadwch eich llygad yn agored hefyd am ein noson gymdeithasol i aelodau ifanc a fydd yn cael ei chynnal ar ddiwedd y mis yng Nghaerdydd. Mae'r digwyddiad am ddim ac yn agored i bawb. Cynhelir cwis a raffl a bydd y gwobrau’n cynnwys Amazon Kindle Fire!

Yn gynharach eleni, i nodi 150 mlynedd ers ei sefydlu, roedd y TUC wedi pasio cynnig yn datgan mai’r flwyddyn nesaf (2019) fydd blwyddyn gweithwyr ifanc. Mae hwn yn gam mawr ymlaen o ran sicrhau llais i aelodau a gweithwyr ifanc, er mwyn dangos iddynt fod ganddynt ran ganolog i'w chwarae yn yr undeb nawr ac yn y dyfodol.

Yng ngoleuni hyn, rydym hefyd yn croesawu cynullydd aelodau ifanc newydd Cymru, Marco Griffiths (sydd wedi'i leoli ym Mharc Cathays) a Jaydene Davies, cynullydd de-ddwyrain Cymru, i bwyllgor yr aelodau ifanc.

Os ydych am fod yn rhan o’n Mis Gweithwyr Ifanc neu o bwyllgor yr aelodau ifanc, cysylltwch â chynrychiolydd aelodau ifanc eich cangen chi (rhestr isod). Mae gymaint o wahanol ffyrdd y gallwch gyfrannu.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau neu os oes angen deunyddiau arnoch, cysylltwch â Nathan Edgeworth – swyddog aelodau ifanc y PCS - drwy e-bostio nathan@pcs.org.uk.

Marco Griffiths, Cangen Caerdydd – Marco.Griffiths12@gov.wales

Rebecca Vowles, Cangen Canolbarth a Gorllewin Cymru – Rebecca.Vowles@gov.wales

Kate Grindal, Cangen De Cymru – Kate.Grindal@gov.wales

Gareth Robinson, Cangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Gareth.Robinson@assembly.wales

Author: 
Rhea James

Share PCS:

Visit PCS social sites:

FacebookTwitterYouTubeFlickr